PAST ISSUE LIST

 

  Volume No.01, Issue No. 11, Nov 2012

  Volume No.01, Issue No. 12, Dec 2012

  Volume No.02, Issue No. 01, Jan 2013

  Volume No.02, Issue No. 02, Feb 2013

  Volume No.02, Issue No. 03, March 2013

  Volume No.02, Issue No. 04, April 2013

  Volume No.02, Issue No. 05, May 2013

  Volume No.02, Issue No. 06, June 2013

  Volume No.02, Issue No. 07, July 2013

  Volume No.02, Issue No. 08, Aug 2013

  Volume No.02, Issue No. 09, Sep 2013

  Volume No.02, Issue No. 10, Oct 2013

  Volume No.02, Issue No. 11, Nov 2013

  Volume No.02, Issue No. 12, Dec 2013

  Volume No.03, Issue No. 01, Jan 2014

  Volume No.03, Issue No. 02, Feb 2014

  Volume No.03, Issue No. 03, March 2014

  Volume No.03, Issue No. 04, April 2014

  Volume No.03, Issue No. 05, May 2014

  Volume No.3, Issue No. 06, June 2014

  Volume No.03, Issue No. 07, July 2014

  Volume No. 03, Issue No. 08, Aug 2014

  Volume No 03, Issue No. 09, Sep 2014

  Volume No 03, Special Issue (01), Sep 2014,ICETSCET-14

  Volume No.03, Issue No. 10, October 2014

  Volume No.03, Issue No. 11, Nov 2014

  Volume No 04, Special Issue (02), February 2015,ICSTM-15

  Volume No.03, Issue No. 12, Dec 2014

  Volume No.04, Issue No. 01, January 2015

  Volume No.04, Issue No. 02, Feb 2015

  Volume No 04, Special Issue (01), March 2015, ICRTESM-15

  Volume No.04, Issue No. 03, March 2015

  Volume No 04, Special Issue (02), March 2015, ICCTRD SCADCET-15

  Volume No 04, Special Issue (03), March 2015, TACA-15

  Volume No.04, Special Issue (01), April 2015, ICDAVIM-15

  Volume No.04, Issue No. 04, April 2015

  Volume No.04, Issue No. 05, May 2015

  Volume No.04, Special Issue (01), May 2015, ICRISEM-15

  Volume No 04, Special Issue (01), February 2015,ICAREMIT-2015

  Volume No.04, Issue No. 06, June 2015

  Volume No.04, Issue No. 07, July 2015

  Volume No.04, Issue No. 08,August 2015

  Volume No 04, Special Issue No. (01), August 2015, ICRAESM-15

  Volume No.04, Issue No. 09, September 2015

  Volume No 04, Special Issue No. (01), September 2015, ICSTM-15

  Volume No.04, Issue No. 10, October 2015

  Volume No.04, Issue No. 11, November 2015

  Volume No 04, Special Issue No. (01), November 2015, SUSTECH-15

  Volume No.04, Issue No. 12, December 2015

  Volume No 04, Special Issue No. (02), September 2015, RISEM, CTU Prague, Czech Republic

  Volume No.05, Issue No. 01, January 2016

  Volume No.04, Special Issue No. (01), December 2015

  Volume No.05, Issue No. 02, February 2016

  Volume No.5, Special Issue No. (01), February 2016 SVCET-16

  Volume No.05, Issue No. 03, March 2016

  Volume No.5, Special Issue No. (01), March 2016 BHIMA-16

  Volume No.5, Special Issue No. (02), March 2016 BVCOERI-16

  Volume No.05, Issue No. 04, April 2016

  Volume No.05, Issue No. 05, May 2016

  Volume No.5, Special Issue No. (01), May 2016 ICRRDSEM-16

  Volume No.05, Issue No. 06, June 2016

  Volume No.05, Issue No. 07, July 2016

  Volume No.05, Issue No. 08,August 2016

  Volume No.05, Issue No. 09 , September 2016

  Volume No.05, Issue No. 10, October 2016

  Volume No.05, Issue No. 11, November 2016

  Volume No.05, Issue No. 12, December 2016

  Volume No.06, Issue No. 01, January 2017

  Volume No.06, Issue No. 02, February 2017

  Volume No.06, Issue No. 03, March 2017

  Volume No.06, Issue No. 04, April 2017

  Volume No.06, Issue No. 05, May 2017

  Volume No.06, Issue No. 06, June 2017

  Volume No.06, Issue No. 07, July 2017

  Volume No.06, Issue No. 08, August 2017

  Volume No 06, Special Issue No. (01), September 2017, BVCNSCS 2017

  Volume No.06, Issue No. 09, September 2017

  Volume No 06, Special Issue No. (02), September 2017, ICITTESE 2017

  Volume No.06, Issue No. 10, October 2017

  Volume No 06, Special Issue No. (03), September 2017, AFM-2017

  Volume No.06, Issue No. 11, November 2017

  Volume No.06, Special Issue No.(01), Nov 2017, GKU ICRISAEM-17

  Volume No.06, Special Issue No.(01), Dec 2017, ICASES-17

  Volume No.06, Issue No. 12, December 2017

  Volume No.06, Special Issue No.(02), Dec 2017, ICCEMME-17

  Volume No.06, Special Issue No.(03), Dec 2017,NIT Srinagar

  Volume No.07, Issue No.01, January 2018

  Volume No.07, Special Issue No. (01), January 2018, Nexgen-18

  Volume No.06, Special Issue No.(04), Dec 2017, ICETCAME-17

  Volume No.07, Special Issue No. (02), January 2018, ICRTESM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (03), January 2018, RIMEST-18

  Volume No.07, Issue No.02, February 2018

  Volume No.07, Special Issue No. (01), February 2018, NHSEMH-18

  Volume No.07, Special Issue No. (02), February 2018, SVCET-18

  Volume No.07, Special Issue No. (03), February 2018, ICRISEM-18

  Volume No.07, Issue No.03, March 2018

  Volume No.07, Special Issue No. (01), March 2018, NCETET-18

  Volume No.07, Special Issue No. (02), March 2018, ICAETS-18

  Volume No.07, Special Issue No. (03), March 2018, ICRTESM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (04), March 2018, Amar Singh College

  Volume No.07, Special Issue No. (05), March 2018, ESHM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (01), April 2018, ICRISE-18

  Volume No.07, Issue No.04, April 2018

  Volume No.07, Special Issue No. (06), March 2018, Master-18

  Volume No.07, Special Issue No. (07), March 2018, ICSTM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (02), April 2018, ICRTEASM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (03), April 2018, RISEM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (04), April 2018, NETSRM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (05), April 2018, ICTGA-18

  Volume No.07, Special Issue No. (06), April 2018, ICRTIESM-18

  Volume No.07, Special Issue No. (07), April 2018, REVA University

  Volume No.07, Issue No.05, May 2018

  Volume No.07, Special Issue No. (08), April 2018,S.G.G.S. Khalsa College